Nico Oudhof Advies en Interimmanagement staat voor 20 jaar ervaring in (project)management op het snijvlak van de publieke en private omgevingen. Manager bij de rijksoverheid, in de lijn en in projecten, 12 jaar actief in de lokale politiek, als fractievoorzitter en wethouder. Verbinder, veranderaar, luisteraar, beslisser, bestuurder, inspirator, coach.

Recente opdrachten:

Projectleider huisvesting SZW Gemeente Den Haag

Senior projectleider Digitale dienstverlening bij een gemeente

Coach directeur Gemeenschappelijke Regeling

Beleidsadviseur voor DB Gemeenschappelijke Regeling

Gastdocent Haagse Hogeschool.


Vanuit die ervaring bied ik mijn diensten aan op het gebied van:

  • beleidsadvisering
  • interimmanagement
  • beoordelen van politiek-bestuurlijke vraagstukken
  • presenteren/voorzitten van bewonersavonden, congressen, vergaderingen etc.
  • geschilbemiddeling tussen overheid en samenleving
  • coaching voor bestuurders en directie
  • cursus politieke sensitiviteit voor gemeenteraden, ambtenaren en externen in samenwerking met GP-Staffing, het initiatief van Gerd Leers, http://www.gp-staffing.nl

Verder schrijf ik met veel plezier voor wielerblog http://hetiskoers.nl en organiseer ik (groeps)reizen naar het westfront van de Eerste Wereldoorlog http://www.reizennaarwo1.nl

 

 

46879884